Sax & Piano Duo

Sax & Piano Duo

Setkání saxofonu a klavíru v jednom komorním tělese lze charakterizovat jako splynutí přítomnosti s minulostí. Saxofon, přestože byl vynalezen ve 40. letech 19. století, začal naplno svůj život žít až téměř o sto let později, a stal se tak jakoby symbolem zrychleně nervního tepu naší doby. Oproti tomu klavír navozuje spíše domácky usedlou a moudrou atmosféru s vůní kávy a kvalitní hudby. Spojením obou zdánlivě protichůdných elementů se můžeme ocitnout ve zcela specifickém světe hudby, který bude umět ironicky polechtat, ale též i konejšivě pohladit.

Jedněmi z prvních protagonistů této nástrojové hudby je české sax & piano duo, které se od roku 1995 pravidelně objevuje na české hudební scéně. Oba interpreti, Laura Mikel Vlková (klavír) a Roman Fojtíček (saxofon), patří k předním českým koncertním umělcům, jejichž interpretační úhel zobrazuje široké spektrum, a to jak uvnitř souboru tak i mimo něj.

Klavíristka Laura Mikel Vlková je známa dlouholetou spoluprácí s Pražským dětským sborem, s nímž absolvovala řadu evropských a světových turné; spolupracuje s divadlem, televizí a filmem, a věnuje se i samostatné koncertní činnosti. Byla též přizvána k nastudování a provedení původního českého muzikálu Karla Svobody „Dracula“ a spolupracovala i na jeho novém muzikálovém projektu „Hrabě Monte Cristo“. Je činná jako pedagog na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka.

Saxofonista Roman Fojtíček je pro své univerzální hudební schopnosti často vyhledávaným interpretem saxofonových a klarinetových partů jak v symfonických orchestrech, komorních souborech, tak i v sólových skladbách (převážně soudobých skladeb). Je jedním ze zakládajících členů saxofonového kvarteta Bohemia, se kterým každoročně koncertoval v České republice a v zahraničí. V roce 2003 založil České saxofonové kvarteto.

V roce 1995 oba umělci založili netradiční sax & piano duo ve kterém přinášejí hudbu jak původní tak i transkribovanou. Příjemným zpestřením jejich koncertů jsou momenty, kdy se duo „rozpadne“ na dva samostatné subjekty a umělci předvádějí svůj nástroj v sólové podobě. Dalším zajímavě dynamickým prvkem v jejich koncertech je tzv. uvádění hostů večera, většinou dalších instrumentalistů nebo zpěváků, se kterými umělci oživují svůj hudební program. Repertoárové spektrum sax & piano dua je velmi pestré a sahá od skladeb pozdního baroka až k dílům ze závěru 20. století, včetně posledních novinek.